‭.28‬ עץ שקמה (איור מגתב-יד של חיבורו של אבן פצ'ל אללה אלעמרי)