XIV. צמח הבבונג

( מתוך הערך ( "בהאר" אלתמימי ב"כתאב : "אלמרשד וממנו ניש ] סוג קטן בצורתו הנקרא באלשאם עין אלחג'ל = ) עין החוגלה . ( אם אוספים את פרחיו ומייבשים ושוחקים אותם ונותנים אותם בכמה מן אלאבחאל , הוא פוקח עיוורים ומסיר את מכאובי קרום העין ומרחיק את המים הניגרים אליה ופוגמים באיכות הראייה , ומחדד את אורן ומנקה את הלובן המצוי בשל עקבות הפצעים המוגלתיים . אבן אלביטאר , א , עמ' . 121 מידע דומה מובא מפי מחבר אלמוני , מפתאח אלראחה , עמ' . 266 א הבבונג הזהוב . ( Matricaria aurea ) ב כינוי לתרופות עיניים .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן