XIII. אבץ (תותיא)

אמר מחמד : ואין מן אלתותיא אלמחמודי המובא מארצות אלרום [ מין ] טוב , וזאת מכיוון שתוכו [ מחוספס ] מרובה חול בתוך תוכו , ועל גביו שכבות של אבן דקות ובתוכו עורקים של אבן . ובאשר לאלתותיא אלמחמודי שמביאים מסביבות ארמניה , הריהו המשובח שבמינו אלתותיא אחרי [ המין ] ההודי והחזק ביותר בייבוש הדמעות והלחויות המופרשות דרך נקבוביות הגוף . והמין השלישי של אלתותיא , שאותו כורים , קרוי אלתותיא אלבחרי = ) האבץ של הים , ( והוא בצורת אבן לבנה — צחורה ועגולה ועל פניה גבשושיות — ואינה חלקה , כעין אבן קטנה עגולה , בגודל גרגר חמצה , ולעתים מתלכדות = ) האבנים הקטנות ) זו עם זו ונדבקות זו לזו , וממספר רב הן נעשות לאבן אחת . ויש שמביאים אותו לערי אלשאם . והרבה ממנו מובא מטריפולי , ומבירות ומערקה ומאזור החוף הזה . והחוצבים יוצאים ולוקטים אותו עם אלמרקשית'א אלנחאסיה = ) הנחושתית ) א והאבנים היהודיות 3 הארוכות שבצורת [ פרי ] הבלוט \ והסוג הזה של אלתותיא , ערכו נמוך ותועלתו מועטת בריפוי העיניים , אלא שיש לו יכולת חזקה להסיר ריחות זיעת בתי השחי , והוא אלצ'אן . ואבן אבי ח'אלד , הידוע בשם אבן אלג'זאר , טען שאלתותיא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן