X. אשנאן

אמר מחמד : את אלשב , הנקרא קלי , מכינים בנחלות שסביבות עמאן — בנחלות אלבלקא — מסוג של אלאשנאן הירוק והלח , הנקרא אלע'אסול . וסוג זה של אשנאן צומח בנחלות עמאן לרוב , וממנו לוקחים ומובילים לפלסטין . האיכרים ניגשים לאלע'אסול" הזה בעודו ירוק ובו נוזלים , ואוספים ממנו חבילות ומבינים בעבורו כבשן גדול או כמה כבשנים שקרקעיתם כבר סוידה . ויוצקים אותו למרזבים שלהם , העשויים אבן , והוא יורד אל גרנות גדולות העשויות אבן . והם יודעים מראש את כמות הקלי המומס שמכילה הגורן . ומכניסים לאותו בבשן את אלע'אסול ומבעירים תחתיו אש בעצי הסקה עבים כדי שיישרף ויהיה למים זורמים שיקלחו לאותן גרנות , וכשיגיע אליהן , יישאר שם = ) אלע'אסול ) עד שייקרש ויתקרר . ומשנקרש והתקרר יהיה למעין אבן קשה בצבע שחור . ויש ממנו בגוון שחום והוא שב = ) מלחת ) חזק במליחותו , בחריפותו ובצריבתו . וכך [ גם ] טעם אלע'אסול שממנו מכינים את הקלי , מליחותו וחריפותו עזים , שכן אלע'אסול הזה הוא מקור הקלי וגם ממנו מכינים את הקלי . מעמאן ונחלותיה מביאים אותו לפלסטין ולמצרים ולארצות אחרות . ויש שמכינים ממנו ומן הזרניך הצהוב תרופה לריקבון השיניים ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן