VII. טין (מע'רה)

ומן אלמע'רה יש מין המובא מעמאן ונקרא אלמע'רה אלבלקאניה " , והוא המין היפה ביותר של אלמע'רה באדמומיותו והבוהק ביותר בצבעו והטוב ביותר ביכולת הצביעה נשלו . [ ויש אשר משתמשים בה הסנדלרים העושים את נעלי הבית השעירות בעת שהם מאדימים את קצות הנעליים ומלטשים ומחליקים אותן עד שהן מאדימות ומבהיקות יפה יפה . ובהיעדרה אין משתמשים לנעליים ב [ חומר ] אחר . ואלמע'רה המשובחת ביותר היא הסמיכה , והיא נקייה ועדינה ואין בה "עורקים" של אבן ונקייה מחול ומאבנים קטנות . ואם יבללוה במים ויימסו חלקיה ותהיה לעיסה תהיה לה תכונת כיווץ וייבוש , ואם ימרחוה על גבי הנפיחויות , תשטח אותן ותועיל מפניהן . תמימי , עמי 45 א א נגזר מן השם , "בלקא" שהוא שמו הערבי של חבל עמון המקראי , שעמאן ( רבת עמון ) היא בירתו .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן