VI. ההשגות על גלינוס בעניין המלח

וזה מה שאני סבור , כי [ המלומד ] הנכבד גלינוס התבונן בזה והרהר בדבר , אלא שאמר דברים בלי שיקול דעת [ מספק ] ובלי התבוננות [ יתרה . [ וכבר נטען על מה שטען = ) כפי שטען , ( שהמלח שמפיקים ממי הימה הזאת מר או יש בו מרירות " . ויש לדעת שכל מלח המובל לירושלים ולפלסטין וכל מחוזותיה הוא מלח שמפיקים אנשי ע'ור יריחו , ולפיכך הוא [ נועד ] לבישול ולבצק , ואוכלים ממנו ומלפתים בו את הפת ואינו מר כפי שהזכיר [ גלינוס ] ויש שמכינים ממימיה מלח ערב לאכילה וכן גם מכינים ממנו מלח מר לצורפים וסיבת מרירותו של המלח המר וערבותו ב של המלח הערב היא בשל אלסבאח' ואלמלוח'את אשר בהם נמהלים מי הימה ... תמימי , עמ' 36 37-ב א א השווה לדבריו בעמ' , 31 ששם טען כי גלינוס לא הכיר היטב את תכונות מימיו של ים המלח . ב אדמות מלחה ומלחות .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן