V. תיאור ים המלח

( א ) והימה הזאת לא נקראה הימה המתה אלא משום שלא נולד במימיה שום בעל חיים הנולד במימי הימים דוגמת הדגים , הסרטנים , הדולפינים , הצבים ושאר בעלי החיים החיים במים ו וגם כאשר יועברו אליה מבעלי החיים של הימים המלוחים או מדגי המים המתוקים לא יחיו בה כלל . וכך אנו סבורים , שמי ימת טבריה נשפכים מתחת לגשר צנברה * ואז [ יוצא ] ממנו הנהר הגדול הקרוי נהר הירדן , והוא נהר עצום בעל חשיבות עצומה , ונשפך לימה הזאת מאז ומעולם מבראשית ועד זמננו זה . ויש שנשפכת אליה בתוך מימיו גם כמות גדולה מן הדגים שבימת טבריה וכשהללו מגיעים למימי הימה הם מתים וצפים מיד על פני המים , ואינם חיים במימיה ולו שעה תמימה אחת . וכבר בהיותנו בירושלים ( בית אלמקדס , ( כשעלינו על גבי ההר = ) אלטור ) המשקיף על ירושלים ממזרח לה , והוא אלטור = ) ההר ) שעולים אליו מכנסיית אלג'סמאניה = ) גת שמנים , ( הקרוי טור זיתא — כדי להתבונן במימי הימה המתה הזאת , הניבטים אלינו , כדי לבחון אותם במו עינינו — ובינינו ובינם ארבע פרסאות = ) — ( 'פראסח ואז ראינו שאינם כפי שתיארם גלינוס באומרו שמימיה לבנים ממימי הימים , אלא אנו ראינום כחולים יותר 3 ממי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן