I. אפתימון (כשות הקורנית)

ב הוא התרופה היבשה , שאינה מתוקה , היורדת רק בארץ עראק ובעמקי אלשאם ובארץ מצרים , וממנה נוצר הכשות . ויש שיורד ממנה מעט גם בארץ המע'רב . ומה שיורד ממנה באי כרתים והרי ברקהי וארץ פלסטין — ממנו מצוי האפתימון . והוא נופל על מין [ ממיני ] האזובים הקרוי באלשאם = ) סוריה רבתי ) אלצעתרה . תמימי , עמ' 3 א א כשות הקורנית . ( Cuscuta epithymum ) ב לפי השקפת הקדמונים , מקורו של האפתימון באוויר , ומשם הוא נוחת על צמח הקורנית . ג ארצות צפון אפריקה . ד גובלים באזור הספר הצפוני של המדבר הלובי . ה כינוי לקורנית . עוד ראה הרמב"ם , ביאור , מספר . 23  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן