סיכום

ממחקר זה עולה כי חיבורו של אלתמימי הוא מקור היסטורי חשוב המציג זווית ראייה ייחודית של ארץ ישראל במאה העשירית . חיבורו זה זורע אור חדש על תחומיראליה שונים ומשמש מקור משלים ומרחיב לחיבורו של אלמקדסי . מחיבורו של אלתמימי נמצאנו למדים על מעמדו הרם והייחודי של ענף הרפואה הסורי , שנשלט באותה תקופה בידי הנוצרים . למעשה מהווה אלתמימי חוליה מקשרת בין הידע הנוצרי הסורי לידע המוכר למסלמים , ובכך גם הנחיל לדורות הבאים את תורת הרפואה הסורית הקדומה והפיץ אותה בכל רחבי עולם האסלאם . בזכות תנאיה הטבעיים והסגוליים של ארץ ישראל היתה זו גם מקור לא מבוטל להשגת סמי רפואה שונים , ומתקבל הרושם שחומרי הרפואה היו אחד מענפי הייצוא 318 השווה לתיאור האשנאן שמביא אלתמימי . ראה תמימי , עמ' 60 א . בתיאור מתקני האפייה ששימשו את תושבי סוריה , מבחין אלמקדסי בין התנור הגדול ( פרן ) שהיה בשימוש הכפריים , בעלי האדמות הפרטיות ( אהל אל ? ןרא , ( ובין התנור הקטן ( טאבון ) ששימש את הפלאחים , שהם כנראה האריסים . ראה מקדסי , עמ' 319 . 183 זוהי גם הערכתו של יוסוף , עמ' . 29 החשובים שלה . בייחוד אנו עדים לניצול כלכלי של אוצרות אג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן