‭.24‬ ענף מעץ שקמה ועליו פגות (מספרו של ליאונרד ראוולף, המאה ‭(16-ה‬