‭.23‬ קנה סוכר (איור מכתב-יד של חיבורו של אבן פציל אללה אלעמרי, המאה ה־ ‭(15‬