גידולים חקלאיים

בחיבורו מזכיר אלתמימי גם כמה גידולים שנמנו בתקופתו עם הגידולים המרכזיים ביותר בתרבות החקלאית המקומית ואילו בימינו הם איבדו מחשיבותם בעולם החקלאי המודרני . במקורות שלפנינו נזכרים קנה סוכר , ( Saccharum officinarum ) החרוב המצוי ( Ceratonia siliqua ) והשקמה , ( Ficus sycomorus ) והם נמנים גם אצל אלמקדסי עם הגידולים והמוצרים שהיו נפוצים בארץ ישראל ויוצאו ממנה לארצות אחרות ' . ( ירמיהו ו , כ ) או קנה בשם ( שמות ל , כג ) הנזכרים במקרא . ראה רס"ג לתורה , שמות ל , כג . 287 הקמיחה הוא כנראה הצמח . Acorus calamus ראה אבן אלביטאר , תפסיר , עמ' ; 116 הרמב"ם , ביאור , מספר ; 329 עיסא עמ' . 5 288 אנצארי , עמ' 177 ב , 205 א . קטע זה חשוב , משום שאין מרבים להוכיר את עזה במקורות הערביים מאותה תקופה . על סוחר בשמים יהודי מעזה שנזכר בתעודה מן הגניזה משנת 1020 לערך ראה גיל , ב , תעודה , 46 עמ' 289 . 78 אנצארי , עמ' 207 א . 290 שם , עמ' 206 א . 291 מקדסי , עמ' . 181-180  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן