תודרה

צמח בר אחר . ששימש למאכל ולרפואה בארץ ישראל , היה התודרה , ( Sisymbrium ) שנקרא אשג'ארה או תודרא , וכך כותב אלתמימי : וזה הירק — העלים שלו נאכלים באלשאם , מבושלים בשמן אנפאק ומלח , כפי שנאכלים כל ירקות הבר ואז חריפותם מתמעטת — אינה חזקה . ויש אנשים באלשאם המכינים ממנו תערובות עם החובצה ויש שאוכלים אותו עם שמן . וסגולתו היא חימום הקיבה והרחקת הגזים , המסת הליחה הלבנה הגסה , הורדת הווסת ופתיחת עצירויות . גם אבן אלביטאר הזכיר את אלתודרא בקשר לאזורנו , וכך כתב : "וצמח זה ידוע בירושלים ובמחוזותיה בשם . "ארה'תגמ בחיבורו הרפואי ציין אלבירוני ( 1048-973 ) שלצמח הנקרא בסוריה תודרא זרעים הדומים לגרגיר , ויש כמה מינים שלו , וקצתם בעלי חריפות . המין שמתאר אלתמימי מזוהה עם תודרה רפואית ( S . officinale ) או עם תודרה מעבה . ( S . erysimoides ) שמן האנפאק שמזכיר אלתמימי מופק מן הזיתים הירוקים שעדיין לא הבשילו . מקור השם יווני — anfa kinon — והוראתו : תוצר פרי בוסר . שמן זה נזכר פעמים רבות במקורות התלמודיים בשם אנפקינון והוא נחשב למוצר יוקרתי . אלבירוני תיאר את שימושיו של שמן האנפאק במאכל וברפואה , וק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן