צמחי בר רפואיים הראויים למאכל

אלתמימי מזכיר צמחי בר רבים ששימשו למאכל תושבי הארץ , ובתיאורם משולבים גם רמזים להרכב האוכלוסייה בארץ ישראל ולמנהגיה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן