‭0 .17‬רש סוגרי (טל-דבש) הקרוי ‭.'מף"‬ נקגה בשוק הבומים (סוק אלעטארין) בירושלים