‭.16‬ כשות הקורנית (בהגדלה ‭(Cuscuta epithymum :5 x‬