חומרי רפואה מן "האוויר"

כאמור , אותו חלק של כתב היד של אלתמימי המצוי בידינו עוסק בחומרי מרפא מן המחצב או חומרים ממקור אחר . בפרק העוסק בתרופות המצויות על צמחים , אבל לפי השקפת הקדמונים מקורן באוויר , מזכיר אלתמימי את האפתימון ואת המן ( חלק שני , סעיפים . ( 11-1 האפתימון הוא מין כשות , וזה גם שמו המדעי . שמו העברי הוא כשות הקורנית , ( Cuscuta epithymum ) והוא צמח טפיל הנכרך על 225 מעורסקי , עמ' 226 . 81 בר בהלול , עמ' . 535 , 82 227 ראה גילת ואחרים . 228 ראה , למשל , אח יסי , עמ' ; 44-40 , 34 דרנלוף ; אשתור , עמ' 229 . 82-80 ראה עמר , זהב . גבי שיחי בתה שונים , כגון קורנית מקורקפת שאחד מכינויה הוא צעתר ( אזוב . ( אלתמימי ציין שצמח הכשות מצוי בארצות רבות , במזרח ובמערב , ובעניין כשות האפתימון הוא ציין במיוחד את ארץ פלסטין : " ונפילתה היא על מין [ ממיני ] האזובים הקרוי באלשאם אלצעתרה " . תיאור דומה מביא באותה תקופה גם הרופא היהודי יצחק הישראלי , וכך הוא כותב : אשר לאפתימון , זהו מין של צעתר ואנשי אלשאם קוראים לו אלצעיתרה = ) הצעתר הקטן ) וכוחו ככוח הצתרה = ) צמח n , ( Satureja אלא שהוא חזק יותר בפעולתו בכל דב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן