הפקת זהב

אלתמימי הזכיר את הזאג' הצהוב ששימש את צורפי הזהב למטרות שונות . ייתכן שגפרה זו , וכן גם מלחים אחרים שהיו באזור ים המלח , שימשו גם בתהליך הפקת הזהב . במאה העשירית נזכר סוג מיוחד של מלח שהופק בים המלח , ששימש בתהליך הפקת הזהב , כפי שציין אבן ח'רדאד'בה ( מת ב : ( 912 "ויוצא מהימה המסריחה מלח הצורפים = ) צאע'ה ) המתאים לשימושם של הצורפים וזפת = ) קיר ) הנקראת חמר והוא קפר אליהוד = ) אספלט . " ( גם אלתמימי הזכיר את מלח הצורפים ( אלצאע'ה ) המר שהפיקו מים המלח . 224 ייתכן שמלחים אלו היו קשורים לתהליך הפקת הזהב וזיקוקו באזור ארץ ישראל באותה התקופה . 219 גרברס , עמ' ; 386 ווד , עמ' . 76 על השימוש בגפרת הבתל להכנת דיו ראה ניר אל . 220 סטפלטון , עמ' 221 . 373 , 364 , 349 הרמב"ם , ביאור , מספר 222 . 140 ראה קטן , מספר 223 . 1260 , 1004 , 360 , 358 אבן ח'רדאד'בה , עמ' . 79 הכימאי המסלמי אבו עבדאללה מחמד אבן אחמד אבן יוסף אלכאתב אלח'וארזמי ( מת ב ( 980 מנה עם מלחי הנתרן את בורק אלצאע'ה . ראה סטפלטון , כימיה , עמ' . 364 גם אלראזי הזכיר מלח זה ותיאר את הכנתו . ראה סטפלטון , עמ' . 374 עוד על מלח זה ר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן