זרניך

מלבד אשנאן הזכיר אלתמימי גם את הזרניך הצהוב — שניהם חומרים חריפים , בעלי תכונות רפואיות דומות . הזרניך הוא יסוד מתכתי ( As ) רעיל וחריף שתרכובותיו משמשות כיום בסיס לייצור חומרי הדברה ; והזרניך הצהוב הוא ארסן גפריתי , ( As S 3 ) הידוע בשם אורפימנט . הזרניך נזכר בשם זה בתלמוד ( בבלי חולין פח ע"ב , ( ורש"י על אתר נדרש לשם שהיה מוכר במקום שבתו — אורפימינט . ( orpiment ) אלראזי מונה בחיבורו הכימי מינים שונים של זרניך , ובהם הזרניך הצהוב , שהוא חומר לא טהור , המעורב בחומר ששימש לרחצה . סוג הזרניך שצבעו צהוב עז נמצא בשכבות הקרקע והוא נקרא אלד'הבי ( של זהב . ( 204 בייחוד ראה את המדוקר החשוב והמקיף ביותר על תעשייה זו אצל אשתור וצ'וידאלי . 205 סוקולוב , עמ' 206 . 26 ראה אביצור , עמ' . 184 עם זאת בדמשק עדיין היתה נהוגה מלאכה זו בראשית המאה העשרים . ראה קאסמי , ב , עמ' 207 . 216 תמימי , עמ' 60 ב . 208 ראה גם קטן , מספר , 355 לשבת קד ע"ב : "סמא — . "אורפימינט זהו צבע צהוב העשוי מזרניך גפרי . הוראת המילה בצרפתית היא "צבע 209 . "זהב סטפלטון , כימיה , עמ' . 371-370 בניגוד לרוב החומרים שנזכרו לעיל שמקו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן