‭-16(‬ ה המאה , אלפין לפרוספר " מצרים צמחי "י0 הס מתון ‭' )‬ ךאשנא " מיני שני ‭15 .‬