‭.14‬ גושי אספלט שגפלטו לש0ת ים"המלח (צילם אריה ניסנבאוס)