‭.12‬ עמח‭>*‬ ת0רחת של חצב מצוי ‭(Urginea maritima)‬