גפרית

מינרל הגפרית הוא אחד המחצבים החשובים ביותר שנאספו באזור בקעת הירדן בעת העתיקה . ' גם ברייתו של מינרל זה באזור ים המלח נזכרת במקורות מן התקופה הביזנטית והתקופה הערבית . וכך כתב האלמוני מפיאצ'נצה במאה השישית : "מחוף ים המלח נאספים אספלט ( bitumen = ) וגפרית ( . " ( sulphur ואלמקדסי ציין : " ובאע'ואר = ) בקעת הירדן והערבה ) יש מקומות לחציבת הגפרית " . מכתבי הגניזה אנו למדים שצוער היתה תחנה במסחר היבשתי מהודו , ובין היתר עסקו בה במסחר בגפרית . ואבו אלפדאא , שחי במאה הארבע עשרה , כתב שביריחו מצוי מחצב הגפרית היחיד בפלסטין " . אלתמימי מרחיב את ידיעותינו על הגפרית שהופקה מאזור ים המלח , על המסחר בה ועל שימושיה , ובייחוד הוא מציין את "הגפרית . "הלבנה לדבריו "מקור הגפרית הלבנה הוא חוף הימה המתה אשר בין ע'ור צוער ( זע'ר ) לע'ור יריחו בארץ פלסטין שבקרבת ' 54 "ירושלים ( וראה חלק שני , סעיף . ( 111 בספרו של הרופא והאלכימאי המסלמי המפורסם , אלראזי 148 בבלי עירובין יז ע"ב ; חולין קה ע"ב . על הצעות הזיהוי של מלח סדומית ראה רוזנסון וזק ; רוזנסון , מלח ; בן נון . 149 על הגפרית באזור בקעת הירדן ראה פרא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן