מלח דראני

לבד מן המלח האבני מהר סדום והמלח שהופק ממימי ים המלח , מנה אלתמימי עם מיני המלח שהיו בשימוש רפואי את המלח הדראני , וכך כתב : 121 סיכום העדויות על הפקת שני סוגי המלח בעת החדשה ראה אצל רוזנסון וזק , הערות ! 6-5 עארף . 122 קאפסוטו , עמ' . 82 ומן המלח [ יש ] סוג המכונה אלאנדראני והוא המלח הנקרא בעראק אלטברזד ויש אנשים הטוענים שהוא מיובא מכפר באלשאם הידוע בשם אנדרא . וצבעו לבן , עז בלובנו , ויש לו , כשהוא במיטבו , ברק ודביקות . ' לה קלרק סבור שמדובר בכפר אנדרא הסמוך לעיר חלב . ובר בהלול ( מאה עשירית ) סבור שהשם אנד'ראני מציין שם מקום באזור קפדוקיה , שמשם הובא מלח זה . יש אומרים שמוצאו של המלח מאנדךן שבפרס . לפי אלאדריסי , את המלח הד'ראני שאותו חוצבים , מביאים מאזור סמרקנד . רב סעדיה גאון , ( 942-882 ) שהיה בן תקופתו של אלתמימי והכיר את ארץ ישראל מקרוב , זיהה את מלח סדומית הנזכר בתלמוד עם מלח אלדראני . בטקסט מופיעה מעל המילה אלדראני תוספת  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן