‭.10‬ מלח אבני מהר סדום (משמאל) ומלח גבישי מים המלח (מימין)