חומרי מחצב מאזור ים המלח ועבר הירדן

תכונותיו וסגולותיו הרפואיות של ים המלח נזכרו רבות בספרות היוונית והרומית , בספרות התלמודית וגם בכתבי הגאוגרפים הערבים . רבים מן התיאורים הללו בעלי נופך אגדי ומיעוטם עוסקים בידיעות ראליות שמקורן בהתבוננות אישית . לשבחו של אלתמימי ייאמר כי בחיבורו הוא מוסר ידיעות חשובות רבות המשקפות את המציאות בימיו . תיאורו מצטיין , כאמור , בביקורתיות ומחקר עצמאי , ובין היתר בא הדבר לידי ביטוי בביקורת שמתח , כזכור , על דברי גלינוס . וכך כתב אלתמימי : לפיכך אומר , שעמדתי על תועליות מי הימה האלה להרבה ממחלותיהם של בניו של אדם ( הראשון , ( עליו השלום , ולמחלותיהם של בעלי חיים אחרים , דברים רבים שאותם לא ידע גלינוס ולא עמד עליהם ; לא מפני שאני יודע יותר ממנו , ואף לא מפני שאני פחות ממנו בידע שלי ובפיקחותי , אלא בשל מגורי בירושלים והיותי סמוך אליה = ) לימה — כלומר לים המלח ) וגם מפני שהכרתי רבים שהיו להם מחלות כרוניות ולכן היו רגילים לצאת אליה בזמנים שבהם היו האנשים יוצאים אליה להתרחץ במימיה ולחקון ולשתות מי שיכול לשתות מעט מהם ואז היו מתרפאים ומבריאים ממחלותיהם . ואשר למורה גלינוס , שהרי הוא לא עבר באותה י...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן