‭.8‬ מאובנים של קיפוד* ים (חגיר אליהודי) הנמכרים היום בשוק הבומים (סוק אלעטארין) בירושלים