התריאק מאשקלון

מתברר שבאמצע המאה העשירית היתה מלאכת הכנת התריאק ידועה גם באשקלון , שבה ישב אדם שהתמחה בכך . את מיומנותו רכש מומחה זה בתימן , אבל לצורך הכנת התריאק הוא השתמש בצמחים מקומיים שגדלו באזור אשקלון . אחד מהם הוא הצמח אלמח'לצה ( דיון בשאלת זיהויו יובא בהמשך , ( שצמח למכביר בשדותיה החקלאיים של אשקלון , לפי עדות הקאצ'י של אשקלון . מהתיאור שמביא אלתמימי עולה שהתריאק שימש גם חיסון מונע היעיל למשך שנה . באשקלון ובירושלים היו אנשים שנהגו לאחוז בידיהם נחשים ארסיים במתכוון , כנראה לצורך עשיית להטים וקסמים . מאחר שהסכנה שיוכשו היתה גבוהה , הם נזקקו לחיסון מונע שיעילותו מוכחת . התרכיב המיוחד שהמציא אותו אשקלוני היה כה מוצלח , עד שהדבר התפרסם בכל אשקלון וסביבותיה ועד מהרה הגיעה הידיעה גם לאוזני אלתמימי , שנחשב למומחה החשוב ביותר בתחום התריאק באותה העת . אלתמימי , שישב כנראה באותה העת ברמלה , בירת מחוז פלסטין , ניצל את מעמדו הרם בקרב השליטים האח'שידים ושלח מכתב לקאצ'י של אשקלון כדי לברר את אמתות הדבר . ואכן הקאצ'י של אשקלון , אבו בכר מחמד אבן חסאן , שלח איגרת שבה אישר את אמתות הידיעה וכן צירף דוגמה של הצ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן