מלאכת התריאק

מסופר על אלתמימי שהיה בעל ידיעות נרחבות ברפואה והצטיין בהכנת משחות ורקח תרופות "נפרדות" ותרופות מורכבות , אבל את המוניטין שלו קנה בזכות התקנת מיני התריאק השונים וכתיבת כמה חיבורים בנושא זה . וכך כתב אלאנצארי ( 1268 ) על חיבורו של אלתמימי בנוגע לתריאק אלפארוק : "ומהם ספרו על התריאק שבר ביאר את הדברים בדבר הזכרת הסמים הנפרדים ( העשויים ממרכיב אחד ) והוא מסודר יפה יפה , בעל תועלת עצומה והיקפו עשרים קונטרסים לערך " . המונח תריאק בהוראתו הרחבה , כוונתו לסם רפואי , ובייחוד לתרכיב מארס נחשים , עקרבים וחומרים אחרים . התריאק היה , למעשה , נסיוב 53 דרורי , עמ' ; 2-1 עמר , דבס ; עמר , התאסלמות ; רוזן . 54 אנצארי , עמ' 91 א , 157 א . 55 מקדסי , עמ' 56 . 183 אבן אבי אציבעה , עמ' 57 . 548-547 אנצארי , עמ' 302 303-ב א . 58 ראה , למשל , בבלי שבת קט ע"ב ; נדרים מא ע"ב . ובייחוד ראה דבריו של נגד הכשת נחשים וסמי מוות אחרים . אלתמימי התמחה במיוחד בהכנת תריאק אלפארוק , והרבה לעסוק בזיהוי החומרים ששימשו להכנתו , במועד איסוף צמחי המרפא ובאופן הכנתם . בקרב רופאי ימי הביניים היתה תמימות רעים בדבר התרומה החשו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן