אלתמימי ואלמקדסי ותהליך ההתאסלמות באזור ירושלים־רבתי

בין אלמקדסי ( שהשלים את חיבורו בשנת ( 985 הגאוגרף ובין אלתמימי הרופא היתה זיקה הדוקה . שניהם היו ילידי ירושלים ובני אותו הדור ושניהם התפרסמו בכל רחבי עולם האסלאם בזכות חיבוריהם החשובים . אף על פי שאין שני החיבורים תלויים זה בזה , ניכר דמיון רב בפרטים רבים שהם מוסרים , ולמעשה מדובר בשני מקורות המשלימים ומאמתים זה את זה . הדברים באים לידי ביטוי בולט גם בשאר התיאורים המקבילים של אלתמימי ואלמקדסי . לענייננו , חשוב להדגיש כי משני החיבורים מתקבל הרושם שבשלהי המאה העשירית עדיין לא ניכרו בארץ ישראל אותותיו המובהקים של תהליך האסלום . ליתר דיוק , רישומה של האוכלוסייה הוותיקה הקודמת , על תרבותה ומנהגיה , עדיין היה מורגש . באותה התקופה היו הנוצרים חלק לא מבוטל מאוכלוסי הארץ , ואפשר שבאזור ירושלים רבתי הם אף היו הרוב . אמנם קשה להעריך את היחס המספרי בין שכבות האוכלוסים לדתותיהם , אבל ברור שמבחינת המעמד האישי , התרבותי והדתי שלטו הנוצרים והיהודים . בחיבורו מצר אלמקדסי פעמים אחדות על מעמדם הנחות של המסלמים . על ירושלים הוא כתב כי היא "מעוטת מלומדים = ) מסלמים ) ורבת נוצרים ... השתלטו עליה הנוצרים . "...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן