‭.3‬ פרי הזקום (למעלה) ו0ר> הטימינליה (למטה) (שימו לב לדמיון ביגיהס‭(!‬