תיאורים גאוגרפיים

תרומתו של אלתמימי אינה מוגבלת רק לתחום הרפואה בארץ ישראל במאה העשירית , אלא הוא מרים תרומה גם בתחום הגאוגרפיה ותיאור מסורות שרווחו בימיו בקרב תושבי ארץ ישראל . בניגוד לתיאורים המקובלים בספרות הגאוגרפית המסלמית , שיש בהם העתקות , מוסר אלתמימי מידע יוצא דופן , פרי התבוננות ומחקר עצמאי , המצטיין בביקורתיות רבה . אגב תיאור אזור ים המלח ותכונותיו , למשל , מזכיר אלתמימי את מהלכו של נהר הירדן — שהוא מייחס לו "חשיבות עצומה" — מימת טבריה מתחת גשר צנברה לים המלח . אלתמימי מזכיר גם נהר גדול אחר הנשפך לירדן ממערב , מונטין ( (? שמו , ואפשר שכוונתו לנחל קדרון . מהלכם של שני נהרות אלו מתואר על סמך תצפית שעשה אלתמימי מעל הר הזיתים הוא "ההר = ) אלטור ) המשקיף על ירושלים ממזרח לה והוא אלטור = ) ההר ) שעולים אליו מכנסיית אלג'סמאניה = ) גת שמנים , ( הקרוי טור זיתא" ( חלק שני , סעיף . ( V 24 שם , עמי 37 א . השווה עמי . 31 25 סקירה ראשונה , ראה אצל עמר , מסורת , עמ' . 34-23 26 תמימי , עמ' 34 א , 34 ב . נהר ששמו מונטין אינו מוכר לנו ואפשר שמדובר בשיבוש מעתיקים ( מאחר שמילה זו כתובה בלי ניקוד דיאקריטי מלא , נ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן