על המחבר וכתביו

אלתמימי היה יליד ירושלים . אמנם סבו היה רופא , אבל את השכלתו הרפואית הוא קנה אצל שני רופאים ירושלמים / אלחסן אבן אבי נעים ונזיר נוצרי , אנבא זכ'ריא אבן ת'ואבה שמו . אלתמימי היה מקורב לחוגי השלטון . תחילה שימש אלתמימי ברמלה בתפקיד רופאו האישי של המושל האח'שידי , אלחסן אבן עבד אללה אבן טע'ג' אלמסתולי , והכין בעבורו ובעבור כני משפחתו תרופות שונות . בהיותו ברמלה עמד אלתמימי בקשרים עם הקאצ'י של אשקלון בקשר למלאכת התריאק , וכמו כן היו לו ידיעות על הרופאים היהודים והקראים שפעלו ברמלה בתקופת ח'ליפותו של ג'עפר אלמקתדר , הח'ליפה העבאסי ( שלט בשנים \( 932-908 עם הרופאים שמונה אלתמימי בספרו נזכר במיוחד אבראהים אבן נוח אלטביב ( החכם . ( נתונים אלה מצטרפים לשאר 1 ביבליוגרפיה על אלתמימי , ראה אבן אבי אציבעה , עמ' ; 548-546 אבן אלקפטי , עמ' ; 169 , 106-105 אלצפדי , כ , עמ' ; 82-81 ווסטנפלד , עמ' , 57 מספר ; 112 ברוקלמן , עמ' , 422 מספר ; 17 סזגין , עמ' ; 318-317 לוי , רוקחות , עמ' ; 144 , 59 קליךפרנקה , עמ' . 117-115 2 אנצארי , עמ' 122 123-א א , 135 136-א ב . רמלה נזכרת בטקסט בשם פלסטין . 3 אלתמימי מז...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן