תוכן העניינים

הקדמה 7 חלק ראשון רקע גאוגרפי היסטורי ותיאור חומרי המרפא 13 על המחבר וכתביו 13 תיאורים גאוגרפיים 19 הדים למפעלי החקלאות הדמיים 20 מסורות ומנהגים נוצריים ויהודיים 23 אלתמימי ואלמקדסי ותהליך ההתאסלמות באזור ירושלים רבתי 27 מלאכת התריאק 29 התריאק מאשקלון 35 חומרי מרפא למחלות עיניים 37 חומרי מחצב מאזור ים המלח ועבר הירדן 43 מלח בישול ; 45 מלח דראני ; 47 גפרית ; 52 טין ; 56 אספלט ; 58 אשנאן ; 61 זרניך ; 66 גפרה ( ; 67 ( 'זאג הפקת זהב ; 69 חומרי רפואה מן '' האוויר" 70 צמחי בר רפואיים הראויים למאכל 74 עכוב ; 75 תודרה ; 76 שחליל שרוע 79 צמחים כמקור להפקת שמנים רפואיים וקוסמטיים 80 הפקת בשמים 83 גידולים חקלאיים 86 קנה סוכר 87 שקמה 189 חרוב 91 המעמד החקלאי 93 סיכום 94 חלק שני מבחר קטעים מתורגמים 99 . 1 אפיתימון ( כשות הקורנית ) . 11 99 מן . 111 99 גפרית לבנה ושחורה . 1 V 100 כופר יהודי ( אספלט ) 101 . V תיאור ים המלח 104  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן