ארץ־ישראל וסוריה על־פי תיאורו של אלתמימי

רופא ירושלמי בן המאה העשירית ז הר עמר ירון סרי זהר עמר ירון סרי ארץ-ישראל וסוריה על פי תיאורו של אלתמימי רופא ירושלמי בן המאה העשירית זהר עמר ירון סרי  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן