2. מפתח מקורות מקראיים

בראשית פרק א : ב-ה- ; 9 ; 12 - 11-טז-יד כב , ; 22-כח ; 26-טז-יד ; 41-יד ; 44-כח-כא ; 45-כח ; 46-כז-כו ; 62-כח-כז ; 63-ח ; 70-כז כו , ; 73-כט ; 74-כח ז-ח , ; 75-טז-יד ; 77-לא-כו ; 78-יביא ה , ח , י , ; 85-יד ; 87-כח ה , ט , ; 88-כח א , ה , ; 89-ט ד-ה , ; 91-יד ; 99-כט ה , ; 100-ט א-ב , יב , יד , כט , ; 102-ל כב , ; 145-כח ; 150-טז-יד ; 164-טז . 175-י פרק ב : ; 13-ג-ב ; 24-כב ; 38-כג-כב ; 42-כג-כב ; 44-כה-ז ; 46-כג ז , ; 49-יז ; 54-יז-טו ז , ; 56-טו ; 60-כג ; 63-ז ; 70-יט ח , יד , ; 73-כד ; 77-כה-ב ב-ג , יז , ; 85-כ ; 86-ג א-ג , יא , ; 89-כד ב-ג , ; 102-כה-ז ; 122-יח ; 145-יח ; 155-א י , ; 156-יד ; 166-טו . 171-ח פרק ג : ; 44-יט ; 46-כד-כא ח , ; 54-כד-כב יט , ; 56-כד ; 57-כב ; 62-טז ; 77-כד ; 85-יט ; 86-י-ח ; 89-כב ; 99-כד ; 102-כד ; 127-יט ; 135-כא ; 138-ח ; 155-כד ; 156-ג ו , יט , ; 166-כגכב . 177-כד פרק ד : ; 46-טו-יד א , ; 54-יב ט , ; 56-יב ; 73-טז ד , יב , ; 74-יז ; 78-טו ; 90-כה ; 94-כה ב , ד , יד-טו , כ , ; 97-כא ; 99-ז א-יח , כ-כא , ; 101-כד ; 102-יב ; 114-כ ; 120-כא ; 121-ח-ג ; ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים