1. טבלת ערכים

ראשי תיבות : ה " ר = הופעה ראשונה במקרא ; ה " ל = הערת הסבר למונח ; ח " ל = חזרה במקרא להבלטה .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים