א: מהשביעי לשמיני, השבועה והתגשמותה:

. 1 ביום : מילת השם ' ביום' מורה על משך המועד : יום אחד . מפתיחתו באות היחס בי " ת , ומהקדמתו למילת השם ' השמיני' נמצא יום זה עוקב לשבעת ימי חג הסכות , ומזיהוי ' יום' במופעו הראשון עם אור נלמד כי עצרת החג , האירוע הבולט במועד , נועדה לחול בשעות האור של היום השמיני . תלות ביום השמיני עצרת בחג הסכות , המשלים בסיפורו ובתכניו לחגי החדש השביעי העבריים הקודמים לו , והשלמת יום זה לעשרה את סך ימי המועד בחדש השביעי מחייבות את קיומו של בסיס עברי בספר בראשית גם לאחרון חגי החדש השביעי . זיקת ביום השמיני עצרת לחגי החדש השביעי הקודמים לו , היותו אחרון מועדי השנה שראשיתה בחדש הראשון והיות השלב העשירי במקרא השלמת השלבים הקודמים לו ושיאם : כבייסורי יעקב ודוד או מכות מצרים , מצביעים על העשירי בימי המועד בחדש השביעי כשיא למועדים הקודמים לו והשלמתם . . 2 השמיני : בנוסף לציונה את מועד העצרת טעונה מילת השם ' השמיני' גם בתכני שורשה ש-מ-ן { שמן } ובסיסה ש-ם { שם ~ זכר , { תכנים המשלימים , בהתאמה לתלותה 'שבעת' -ב ימי חג הסכות , לערכי השורש ש-ב-ע : ' שבע' { שמן , משמני הארץ } 'שבועה' -ו { באכדית : שבועה = zikru...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים