ד: סכות, מלכי בית דויד ואפרים:

משנמנעה שיבת בני ישראל לארץ דרך סכות : " כי עז גבול בני עמון " { במדבר כא , כד , { אם בשל חטאיהם במדבר או להעמידם בניסיון , הם חצו את הירדן ליד יריחו , נימולו ועשו את הפסח הראשון בארץ בשבתם במחנה בגלגל שבגבול הארץ המזרחי { יהושע ה , ח-יב . { את ראשית מהלכי כיבוש הארץ וההתקדמות לקראת השיבה המלאה הנהיג יהושע בן נון , עוזר משה משבט אפרים . לאחר מותו ומות זקני הדור ההוא נפתחה תקופת השופטים הכאוטית , שנמשכה עד למשיחת אחרון השופטים שמואל את שאול בן קיש משבט בנימין מלך על ישראל . כישלון שאול בהנהגת העם גרם לשמואל להסב את תמיכתו לדוד משבט יהודה , אשר הקים בית מלוכה ששלט עד סוב מחזור הזמן הגדול פעם נוספת לקוטב הגלות , עת נחרב בית ה' שבנה שלמה והעם גלה לבבל . העמקה במכלול היצירה המקראית מעלה כי עד לימי שבת דוד על כס מלוכתו בירושלים לא התממשה הבטחת ... " : 'ה כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים } " ... ויקרא כג , מג . { ' סכות' כשם מקום אמנם נזכרה כנחלת גד { יהושע יג , כז , { וגדעון אף כבשה { שופטים ח , { אך ישיבת עמי הארץ בקרב ישראל בתקופת השופטים ; הימנעות שרי סכות ופנואל מעזרה...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים