ב. מצוות חג הסכות

בתוקף מעמדו כמשנה למלך מצרים ויורשו של יעקב עמד יוסף בראש בית יעקב במצרים לאחר מות אביו , ובראש אחיו שב למצרים לאחר הבאתו לקבורה במערת המכפלה { בראשית פרק נ . { אף שגלותם במצרים נתארכה שמרו בני ישראל על זיקתם לארצם המובטחת , על נבדלותם מהמצרים בעיסוקם ובשמותיהם ועל מסורות אבותיהם העבריים , ובכלל זה לקדימות יוסף ובניו בירושת שבועת אלוהים לאבות ובמועדי החדש השביעי . לאחר צאתם מארץ מצרים ובמהלך שהותם במדבר קיבלו בני ישראל את התורה , על מצוותיה ומועדיה . העמקה במצוות המיוחדות לחג הסכות מעידן תורת הברית מבססת את זיהוי יעקב , יוסף ואפרים כגיבורי סיפור מועד זה ומאירה עוד על תכניו : . 1 " בסכת תשבו שבעת ימים " { ויקרא כג , מב : { לאחר שהמונח ' בסכת' בפסוק זה כבר בואר כמורה על מבני ארעי , כתוכן מופעה הראשון של המילה ביום סכות , נמשיך ליתר פרטי המצווה ובהם לנימוק : ... " למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי . 1 פירוש הרכיב ' ישר' בשם ' ישר-אל' במובן של הליכה בדרך הישר מתווסף לזיהויו שור' -כ ~ ' פר , סמל לפריון וכוח ומתכני הברכה לאבות , שר' -ו , ' מונח שמופעיו לאחר יום סכות קשורים במהלכי הצלת יוסף במ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים