הקדמה

חג הסכות הוא גדול חגי המקרא , בהתחשב ' ביום השמיני עצרת' כהמשכו הישיר , באיכות קורבנותיו וכמותם , ובריבוי השמחה שנזכר בו . העובדה שחשיבות החג אינה נובעת מיציאת מצרים ; זיהוי שורשי חגי החדש השביעי הקודמים לו : יום זכרון תרועה ויום הכפרים , בעידן האבות , ומרכזיות מועד מלוא ירח האסיף בכנען מלמדים כי לחג הסכות יש רובד עברי קדום , כפי שאכן מתאשר מעיון בתורה בכלל ובמחזור סיפורי יעקב-יוסף בפרט . בשל ריבוי הפרטים על חג הסכות במקרא , ואפשרות השפעת סופרי בית דויד על הטקסט מצאתי לנכון להעמיק בפרק הנוכחי בנושא החג בתקופת המלכות . חשיבות חג הסכות בקורות דוד ושלמה ותפקידו בתהליך התפצלות מלכות בית דויד , שנחשפו בהעמקה זו , מהווים המשך ברור לתכולת חג הסכות שזוהתה בעידן האבות ובתורת משה , ומאששים בכך את טענת קדמות מועדי החדש השביעי . בפרק הזה ארבעה סעיפים : בשלושה הראשונים מוצגים מכיוונים שונים רבדיו ותכניו של חג הסכות עד לראשית ימי מלכות בית דויד , שעה שבסעיף הרביעי נחשפים ומתפרשים קשרי מלכי בית דויד לחג הסכות , והשפעתם על יחסי מלכויות יהודה וישראל :  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים