ב. עיון נוסף בסיפור המועד העברי

להלן הרחבה בכמה ממושגי יום הכפרים המקראי , וזיהויים בסיפור המועד מימי האבות : . 1 ' ענת ~ 'נפש צרת נפש : נוסף ליום הכפרים חלה כזכור מצוות ענת הנפש רק במקרי נדר ושבעת אסר { במדבר ל , יד . { זיקת המונחים נדר ושבועה לסיפורי המועדים העברים מראש החדש השביעי ומיום בעשור לחדש השביעי הובהרה . נעבור עתה למונח , 'אסר' מהצירוף : " שבעת אסר . " בספר במדבר מתפרש ' אסר' כהתחייבות אדם בוגר : ' , 'איש כלפי אלוהים בדברו ~ מלה היצאת מפיו : ... " איש כי ידר נדר ל-ה' או השבע שבעה לאסר אסר על נפשו לא יחל דברו ככל היצא מפיו יעשה } " ... שם , ל , ג . { הראשון בתורה שחייב עצמו מיוזמתו בדברו לאלוהים הוא יעקב , בעת נדרו ~ שבועתו לאלוהי שמים וארץ לעשר לו מכל אשר לו { בראשית כח , כ , { ואולי קדם לו בכך אברם , בדחייתו בדבריו ובהרמת ידו אל , 'ה כלומר בשבעה , את הצעת מלכי צדק הכהן לקבל : " מעשר מכל " { שם , יד , כ-כב . { בניגוד לאברם , שפועלו זה לווה בגמול אלוהי מיידי { שם , טו , א , { גרמה אי שמירת יעקב על נדרו ~ שבעת אסר שהטיל על עצמו , לסבלו הגדול ולעונשיו , שהחריף והקשה בהם היה פגיעת עשרת בניו באחיהם יוסף ומכירת...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים