הקדמה

בתורה לא פורשו מקורו הרעיוני של המועד יום הכפרים , סיבת מועדו : ' בעשור לחדש השביעי' או זיקתו הרעיונית לשאר מועדי החדש השביעי , וסוגיות אלה נותרו במחקר שנויות במחלוקת : יש הרואים את עיקר יום הכפרים כהקדמה למועד המרכזי בחדש השביעי : חג הסכות . חשיבותו הדתית של יום הכפרים , העולה לכלל איום התורה בעונש ' כרת' למפר מצוות היום { ויקרא כג , כט , { והפער הגדול באופי שני החגים דוחים כיוון זה . דעה אחרת רואה ביום הכפרים המשך ליום זכרון תרועה כראש שנה קדום , בהסתמך על דמיון דיני קורבנות הציבור בשני המועדים , וזיהוי השפעה מסופוטמית . אף שטענה זו נכונה בחלקה הרי שתוכן יום הכפרים כיום ענת נפש כללי { שם , כטל , { החסר במקבילה המסופוטמית , וייחוד טקס קורבנותיו : שני שעירי עזים לחטאת : אחד ל-ה' ושני משולח למדבר לעזאזל { שם , טז , ה-י , { מורים שאין די בהסבר זה . במדרשי חז " ל נמצא הסבר נוסף , מורכב וחריף המתמודד עם שאלת בסיסו הרעיוני של יום הכפרים . להלן הדברים : ... " ביום השביעי אחר עשרת הדברות [ כלומר ב-ז' בסיון ] עלה משה להר ~ ... ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה ~ ( שמות כד , יח , ( ב-יז בתמו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים