ג. בימי שיבת ציון

בתקופת התנאים מופיעה כמוכרת וידועה המסורת לפיה יום זכרון תרועה הוא ראש השנה : ... “ ארבעה ראשי שנים הם ... באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות } ” ... ראש השנה , פ " א , מ " א . { השאלות מתי ובאיזה הקשר התגבשה בישראל מסורת זו עדיין תלויות ועומדות . זיהוי יחזקאל ודורו כמחוללי השינוי , בהתבסס על הצרף היחידאי במקרא : ‘ ראש . 1 למסורת היות יום זכרון תרועה ראש השנה עקבות גם בכתבי פילון 20 } לפני 50-הספירה לספירה . { לדידו העולם אמנם נברא בחודש הראשון , אך " חג השופרות " מיום אחד לחדש השביעי הוא ראש השנה השמשית . פילון האלכסנדרוני - כתבים , כרך 2 [ ספר המצוות , [ עמ’ ; 268 כרך 3 [ על החוקים לפרטיהם , [ עמ’ . 61-60 גם מכתבי כת ים המלח - מהפסוק : “ מועדי שנים לשבועיהם ובראש שבועיהם למועד דרור” - אפשר להסיק כי ספירת שנים ובכללם שנת היובל תחילתה בחדש השביעי . מגילות ים המלח , מגילת סרכים , י , שורות , 9-8 עמ’ . 69 בהסתר מך על שמות חודשי השנה המספריים בספר מקבים א’ נגזרה המסקנה השגויה , שמצאה לה נחלה באנציקלופדיה המקראית , כי במאה השנייה לפני הספירה לא הוכר ראש החדש השביעי כראש השנה . א”מ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים