ב. מחזורי גלות-שיבה והיפוכי חציוני השנה:

הקשרים המובחנים הנמשכים מיום הברית חזרה לפרשת נח וברית הקשת בענן , ולמעשה בריאת האדם זכר ונקבה והיום השביעי , וקדימה ליום הקמת אהל . 1 בהתאמה , בפרשת הקמת אהל מועד מופיע הבסיס ק-ם פעם אחת בצורת ציווי , לצד ציון מועד החציון : ... “ ביום החדש הראשון באחד לחדש תקים את משכן אהל מועד } ” ... שמות מ , ב . { . 2 המונח : ' , 'אהל החוזר 14 פעמים { מכפלת שבע } בפרשת הקמת אהל מועד { שמות מ , { נזכר בתורה לראשונה ביבל אחי יובל : " אבי ישב אהל ומקנה " { בראשית ד , כ-כא . { למך : אבי יבל ויובל , הוא השביעי בשושלת אבות האדם החוטא : אדם איש ואשה , קין , חנוך , עירד , מחויאל , מתושאל ולמך { שם , א-יח , { ובולט לשלילה בדמיונו לקין : “ ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו” { שם , ח ... “ { כי שבעתים יקם קין ולמך שבעים ושבעה } ” ... שם , כד . { בניו : יבל ויובל , בעלי התכונות החיוביות , הם פותחי מחזור שביעי חדש בשושלת האדם , דבר המאשר את זיקתם למונח { שנת } ‘ יובל’ ולאברהם , שנמצא ביום הברית : “ ישב פתח האהל” { שם , יח , א . { מרצף נתונים זה , וממופעי השורש י-ב-ל הראשונים { יבל ויובל , ו-יבל / יובל , שמות יט , יג...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים