הקדמה

במבוא זוהו קווים רבים הנמשכים ממחזורי הזמן , מפרקי מחזור החיים וממהלך חיי אברהם ויורשו יצחק , שבמרכזם אירועי יום ברית השבועה , למועד אשר חל בראש החדש השביעי . תוך מיעוט בחזרה על הדברים ובחינת דברי התורה המפורשים על המועד , ועל מקבילו החציוני במחזור השנה , אאשש בסעיף הראשון את זיהוי מקורו של יום זכרון תרועה באירועי יום ברית השבועה , מועד שבועת אלוהים להלדת יצחק והתממשותה . זיהוי יום ברית השבועה כראש החדש השביעי , הקו הברור הנמשך מאברהם ויום הברית לנח וברית הקשת בענן , שמועדה : “ בראשון באחד , ”לחדש וקביעת החדש הראשון ראש לחדשי השנה בעידן תורת משה משמשים בסעיף השני תשתית לשם הצגת סדר מחזורי הגלות-שיבה וראשי השנה במקרא . הסעיף השלישי , המייחס לשיבת גולי בבל את קביעת ראש החדש השביעי מחדש כראש השנה , תומך בטענת היות ראש החדש השביעי מועד פתיחת מחזור השנה בימי האבות , ומאשר כי חילופי ראשי השנה בלוח המקראי קשורים בהיפוך קטבי מחזורי הגלות-שיבה .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים