ב': אברהם: אבי הזיכרון, הלשון והמועדים העבריים:

באור ובמסופוטמיה של מחצית האלף השני לפני הספירה , מקום הולדת אברם על פי התורה וזמנו המשוער , התנשאו בנוף המישורי זקרת’ -ה : ’ מגדלי מקדש . 1 בשלהי אלף זה נזכר בשולי כמה מקורות שם אחד מאלי השמים , אל החלומות : ' זקר' - ' , 'אנזקר לו הוקדש המקדש בעיר אכשך . בימים הרחוקים ההם , “ אבי שמים נתן , ”לי עמ’ . 463 לקישור חלום יעקב בבית אל לאל חלומות זה ראה : קוטשר , “ האל המיסופוטמי Zaqar ומצבת חלום . ”יעקב המאמר לוקה באי התייחסות לחג ’זכרו’ -ה מאמר . . 2 עוצמת השפעת הפולחן האלילי ז-כ-ר / ז-ק-ר על ישראל ניכרת בכך שעוד במאה השישית לפני הספירה זעם הנביא יחזקאל על צלמי הזכר בירושלים שלהם הוקרבו ילדים { יחזקאל טז , יז-כב . { . 3 אף שהשורש המקראי ז-כ-ר לא משמש לציון איל הרי שהיפוך הדברים , כלומר שבמונח המקראי איל נרמזים ערכים נוספים של השורש ז-כ-ר , אפשרי ואף מסתבר . בעל החיים איל נזכר לראשונה בפרשת ברית ~) שבועה , ז-כ-ר - זכר באכדית } בין הבתרים { בראשית טו , ט , { וחוזר פעמיים להדגשה ביום עקדת יצחק { שם , כב , יג , { בנו הזכר של אברהם שנולד ביום ברית השבועה והאחראי לשמירת זכר אביו . . 4 בעוד שמילת...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים