ה. ברית הזוגיות

חשיבות יחסי הזוגיות באדם , האחדות האחראית להמשכיות החיים , משתקפת בתורה מהצבת הנושא בראש ספר בראשית ומהיקף הצגתו שם , בנוסח הכפול של סיפור ראשית האדם . מהשוואת הנוסחים עולה שהמדובר במסגרת סיפורית משותפת המציגה שני קטבים מנוגדים לזוגיות וליחס האלוהים לאפשרויות נגדיות אלה : בנוסח הראשון , ההרמוני והקצר , הכלול במסגרת תיאור שבעת ימי הבריאה , נכתב : ... " ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם : ויברך . 1 בדומה ליחידת הזמן העצמאית ' שנה' כך יחידת המספר העצמאית ' , 'עשרים המציינת את גיל הכניסה לעדה , נזכרת לראשונה , פעמיים להדגשה , ביום ברית השבועה { שם , יח , לא . { גם המניין המינימאלי של בני העדה , שביכולתה להציל את בני עירה , נזכר ביום ברית השבועה בתחינת אברהם לאלוהים על סדום { שם , לב . { למקום מופעו הראשון של המונח עדה בהמשך . . 2 לחזרת השורש פ-ק-ד במניין בני ישראל הזכרים מבן עשרים שנה ומעלה בתורה ראה למשל : שמות , ל , יג-יד ; לח , כו ; במדבר א , ג ; מד-מה . כל מופעי השורש פ-ק-ד בבראשית , להוציא את מופעו הראשון , הם בסיפור יוסף { בראשית לט , ד ; מ , ד ; מא , לד ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים