ד. בגרות וכניסה לעדת ישראל

הסכנה הכרוכה בהפרת הברית , כמפורש בדברי אלוהים ביום ברית השבועה : ... " וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה הנפש ההוא מעמיה את בריתי הפר } " ... שם , יז , יד , { מחייבת קביעת סף גיל ובגרות לפרט לנשיאתו באחריות מלאה למעשיו . הרצון להבחנת הקטן והלא בשל ממבוגר האחראי לשמירת הברית ובר הענישה הוביל את חז " ל לפסיקתם על גיל בר המצווה והדרך לבחינת בגרותו : ... " בן שתים עשרה שנה ויום אחד נדריו נבדקים . בן שלש עשרה שנה ויום אחד נדריו קיימין , ובודקין כל שלש עשרה } " ... נדה , פה , מו . { פסיקת חז " ל זו שונה בפרטיה מההלכה בתורה . לאחר קבלת תורת הברית במדבר נקבע הסף : " מבן עשרים שנה ומעלה " כגיל האחריות האישית המלאה , וגם כמועד הכניסה לחברה החבה בשמירת הברית : ' עדת בני ... " : 'ישראל שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבן עשרים שנה ומעלה לבית אבתם } " ... במדבר כו , ב . { בכך ניכר שלשמירת בני ישראל הבוגרים על מצוות הברית משמעות לאומית , ולמעשי בודדים השפעה על גורל עמם , כעולה מהעונש לעדה במדבר על כישלון המרגלים : ... " עד מתי לעדה הרעה הזאת ... במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פקדיכם לכל מספרכם מבן עש...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים