ב. ברית-מילה

מצוות ברית המילה , המועד השני בפרקי מחזור החיים , ניתנה על פי התורה ביום ברית השבועה , ומאז חבים בה אברהם וכל זכר מזרעו ובאי ביתו לעולם : ... " ויאמר אלהים אל אברהם ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך לדרתם : ... המול לכם כל זכר : ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם : ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר לדרתיכם יליד בית ומקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא ... והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם : וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה הנפש ההוא מעמיה את בריתי הפר } " ... בראשית יז , ט-יד . { אברהם הזדרז למלא אחר המצווה ונימול באותו היום , יום ברית השבועה , עובדה המודגשת בטקסט באמצעות כפל הצירוף : 'בעצם היום הזה' { שם , כג ; כו . { היות ובדיוק שנה אחת חלפה מיום כניסת אברהם לברית ועד למועד הלדת בנו נמצא כי שני מועדי החיים העבריים הראשונים חלו באותו היום ממש במחזור השנה : יום המועד העברי הראשון ! ביום ברית השבועה , לצד שבועתו על הלדת הבן יצחק ונתינת מצוות הברית , שינה . 1 ' יום' הלדת זרע האדם הוא מועד התגשמות ברכת אלוהים ומצוותו הראשונה לאדם . בהתאמה לכך מציין המונח : ' , 'יום מחזור ה...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים